creative-brand-projects-2017

Media en PR

 
Het PR-bureau van Creative Brand Projects in Nederland en Belgie is TALK ABOUT. Voor meer informatie, het opvragen van beeldmateriaal en aanvragen van productuitleen kunt u contact opnemen met TALK ABOUT PR & Communicatie via 076 581 54 66 of .
Hi res beelden zijn te downloaden in de beeldbank op www.talkabout.nu
 

 
 
 
 
 
Karen Baelde en Natasja Gregorowitsch